Často diskutovanou otázkou je, zda je anhydritová podlaha vhodná do koupelny nebo garáže.  Odpověď je velice snadná : „ na základě technického listu výrobce anhydritové směsi je anhydrit do těchto prostor vhodný“. Jen bych rád připomenul některé podmínky a rady, které je vhodné dodržet, abychom se do budoucna vyhnuli možným problémům.

Koupelna …

Už při provádění odpadního potrubí  a rozvodu vody je nutno mít na paměti výšku budoucí podlahy, předejdeme tím situaci, že budeme mít do koupelny schod nebo budeme riskovat praskliny v dlažbě z důvodu nedodržení minimální výšky anhydritu. Dále se doporučuje provést alespoň jeden řádek obezdění vany . Pokud obezdívku vany zakládáme až na provedené podlaze, je potřeba si uvědomit, že ji zakládáme na plovoucí podlaze a díky rozpínavost anhydritu může docházet k vytvoření trhlin v rozích obkladů. Technologický postup sice dovoluje lít anhydrit pod sprchový kout ale  bezpečnější je sprchový kout oddělit od anhydritu a dodatečně vybetonovat. (obr.1)

Tímto způsobem zamezíme vniknutí vlhkosti do průřezu anhydritu při případném poškození odpadní armatury. (Pokud by se vlhkost dostala pod hydrostěrku, došlo by časem ke změněn mechanických vlastností podlahy a mohlo by dojít k uvolnění dlažby). Po dokonalém vyschnutí podlahy provedeme po celé ploše hydroizolační stěrku a následně pokládku dlažby.

Garáž …

S ohledem na nutné zatížení v garážích se používá anhydrit  o pevnosti 30 MPa a minimální síle  4,5 cm. Pokud dochází ke styku kovových prvků a anhydritu je nutné tyto prvky opatřit antikorozním nátěrem nebo olepit PVC láskou abychom zamezili přímému styku anhydrit -kov . Anhydritovou podlahu je nutné ukončit na vnitřní straně garáže (anhydrit není vhodný do exteriéru). Po vyschnutí opět provedeme hydroizolační stěrku a provedeme pokládku dlažby nebo jinou povrchovou úpravu. Anhydrit nemůžeme nechat jako finální úpravu, protože by vlivem vlhkosti mohl „změknout„ a není odolný proti obrusu.

Pohled před realizací.

Realizace cca 2 hodiny.

Stavební připravenost není zcela v pořádku, folie takto nalepená na stěny často odpadne

a znemožní kvalitní provedení u okraje podlahy.