Jestliže  se na anhydritové  podlaze  objeví  trhliny, je to velice nepříjemné  jak pro investora stavby, tak pro firmu která podlahu prováděla. Pokud to někdo z Vás zažil jistě mi potvrdí nepříjemnost vzájemných jednání  při hledání důvodu tohoto poškození. 

Proč k tomu mohlo dojít ?

Buď nedodržením správného natápění  do podlahy nebo chybným provedením dilatačních spar.  Každý výrobce má ve svém podkladu pro realizaci anhydritových  podlah  shrnuto   několik pravidel  jak a  kde spáry vytvářet. Většinou se ale odkazují na to, že dilatační spáry má řešit projekt.  Většinou je buď  projektant neřeší vůbec  nebo se odkazuje na to,  že budou řešeny při provádění  podlahového topení .  A co na to topenář : „udělejte si to jak potřebujete“.  A  jsme u toho, že tíže rozhodnutí o umístění dilatací zůstává      na realizační firmě. 

Co je smyslem dilataci ?

Dilatace je spára  která  prochází celou výškou podlahy včetně podlahové krytiny. Jejím účelem je vyrušit tlak dvou vodorovných desek na sebe přiléhajících  a  zabránit  přenosu zvuku a kmitání. Tím, že umožníme jednotlivým plochám pohyb, zamezíme právě vzniku prasklin v podlahách. Pokud se říká ,  že  se anhydrit dilatovat nemusí, platí to pro velké symetrické plochy.

Kam patří dilatační spára ?

Dilatační spáry provádíme tak, aby došlo k oddělení vytápěných a nevytápěných ploch, rozdilatování  ploch v nepříznivém geometrickém tvaru (místnosti tvaru L nebo T) , rozdilatování místností jejichž poměr stran je větší než 1 : 3 (většinou chodby) a v prostoru dveřních otvorů.

Až budete volit realizační firmu zeptejte se na způsob tvoření dilatací. Pokud Vám odpoví, že dilatace nejsou potřeba nebo je dělají dodatečným proříznutím do hloubky cca 1cm  nebo vložením papírového profilu asi to není ten docela správný přístup !!! 

Pro kvalitní a jednoduché řešení přichází na trh firma JAST obchodní s.r.o. s novým dilatačním profilem. Způsob využití tohoto profilu  zajišťuje dokonalé oddělení jednotlivých ploch při zajištění roviny prováděné podlahy.               

Profil položíme do požadovaného místa a plastovými trny ukotvíme k podkladu. Do svislé konstrukce je nejlepší pružnou část přichytit hřebíkem po obou stranách tak, aby byl materiál profilu  napjatý.  Dalším krokem je podpěnění profilu polyuretanovou pěnou, díky  vytvrzení pěny dojde ke zpevnění celého profilu.     

Při provádění podlahy dilataci odřízneme pod hladinou anhydritu a tím nám dojde ke slití podlah v sousedních místnostech.

Po vytvrzení podlahy si naznačíme místo kde jsme dilataci umístili a opartně prořízneme anhydrit úhlovou bruskou.